Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


dinsdag 13 december 2016

Tel tot 10 en zoek GodGalaten 6:1 (NIV)
6 Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted.

Jakobus 3:2 (HTB)
2 Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft.

Mattheus 7:1-5 (BB)
1 Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen. 2 Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden. Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden. 3 Jullie zien wél dat er een splinter zit in het oog van iemand anders. Maar jullie merken helemaal niet dat er een hele balk in je eigen oog zit! 4 Hoe durven jullie tegen die ander te zeggen: 'Zal ik even de splinter uit je oog halen?', als er in je eigen oog een balk zit? 5 Dat is heel erg schijnheilig! Haal eerst de balk uit je eigen oog. Dan kun je goed scherp zien. Pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen.
Je reactie op iemand anders openbaart uw eigen wandel, Geestelijk of niet!!!

Galaten heeft het over dat wanneer je een ander betrapt op een zonde.
Maar........ zondigt hij wel, of zondig jij door hem/haar daarop aantespreken?
Als je vanuit de Geest spreekt (Galaten 6) niet, maar als je vanuit jezelf/emotie (Math 7) spreekt dan wel!

Ik moet goed opletten hoe ik iemand ergens op aanspreekt, maar ook hoe ik me met woorden verdedigd.
Want als iemand mij aanspreekt op een zonde, hoe reageer ik dan????? 
Ja-maar..... of .... Dat is niet waar of dat/dit is geen zonde...... enz.
Ik word namelijk heel snel verleid om door vanuit mijn emotie te reageren.
Ik let dus niet goed op hoe ik zelf reageer, zoals Galaten en Jakobus al waarschuwen.

Dit zijn punten waar ik lering uit moet trekken. Ik reageer heel snel vanuit emotie, waardoor ik ook nog eens bozig kan reageren.
Ik heb mijn tong dan niet in bedwang en/of ik wil mijn balk niet zien.
De Bijbel zegt eigenlijk; reageer vanuit de Geest, niet vanuit emotie!!! 

Zeer belangrijke les voor mij, waar ik dagelijks bij stil zou moeten staan.
Probeer vanuit de Geest te reageren i.p.v. vanuit emotie, tel eerst eens tot 10 en luister naar de Geest.
Tellen tot 10 en God opzoeken zou de sleutel behoren te zijn.

Nu dit tot mijn systeem zien te maken.

Tel tot 10 en zoek God op, daarna reageren vanuit de Geest!