Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zondag 8 september 2019

De verandering

Mijn verandering. 


In December 2018 ging ik met mijn vrouw naar een coach.
Familie opstellingen.
Voor mij het begin van een enorme verandering.

Tijdens zo'n familie opstelling vloog om de paar minuten een koolmees tegen de deur aan. Keer op keer.
Totdat ik zei.... "Dat vogeltje wil iets vertellen."
Openbaring 3:20
Het vogeltje verdween.

Een maand later volgde ik een communicatie cursus "Praktisch communiceren op de werkvloer", heel leerzaam. Deze had ik echt nodig.
Maar ondanks de coach en deze cursus was er nog geen echte omkeer in mijzelf.
Al was ik steeds nieuwsgieriger geraakt in mijn zijn.

In februari volgde een klap, ze vonden mij in een droge sloot ondersteboven nog op mijn fiets.
Er volgde 2 weken van hevige strijd tegen mijzelf, gevolg hyperventilatie en hartklachten.

Ik begon dagelijks Psalm 23 te lezen.
Ik vond een andere coach en ..... er gebeurde iets, ik begon anders naar mijzelf te kijken.
Ik besefte..... Ik ben een vader, een man en ik..... MAG ER ZIJN!!!

Via mijn werk mocht ik naar een workshop "Insight Discovery"
Hier leerde ik hoe ik op andere reageer(de) en hoe andere op mij reageren, middels een uitgebreide DISC methode.
Een hele openbaring.

Maar bleef het daarbij????

Nee, een paar maanden later ontdekte ik mijn eigen leiderschap. Leiderschap die God mij aanbied.
MattheĆ¼s 25:14-30 spreekt over deze leiderschap. Leiderschap over je talenten.
Als ik mijn talenten niet ten volle benut, wie ben ik dan?

Nee ik ben een Man, een Vader en een Engineer, met een rugzak vol met talenten en ervaringen.
En die mag ik ten volste benutten, in Gods liefde.

2 Kor 3:16-17

Oh ja en mijn verleden? Die ligt bij het kruis. Colossenzen 2:12-15
Mijn verleden heeft geen toekomst meer.

maandag 17 juni 2019

Wees jezelfJe hoort vaak "Wees jezelf".

Maar wie is "Jezelf"?


We zijn allemaal verschillend. Iedereen heeft een rugzak, met daarin zijn of haar verleden.
Dit verleden bestaat uit mooie en minder mooie momenten, uit overwinningen en uit trauma's.
Dat... Is je verleden. Je ervaring. Niet de persoon die jij bent!

Iedereen heeft een toekomst, ook die is voor iedereen verschillend en voor niemand gelijk.
Je toekomst gaat over bergen en over dalen, mooie momenten en minder mooie momenten.

Maar om die mooie en minder mooie momenten aan te kunnen en er van te leren en te genieten, heb je "Jezelf" nodig.