Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 14 oktober 2013

BelovedAfgelopen zondag ging de preek over "Leven is Jezus en Sterven is winst"

Hier kwamen de volgende onderwerpen aan bod.


ZEVEN VRAGEN OM JE LATEN ONTDEKKEN WAT ER IN CENTRAAL STAAT IN JOUW LEVEN.
1. Waar maak ik me het meest zorgen over?
Mijn angst voor fouten.
2. Als ik het zou verliezen, wat zou er voor zorgen dat ik niet eens meer zou willen leven?
Deze vraag kan ik niet echt beantwoorden.
3. Wat gebruik ik om mezelf te troosten wanneer het slecht gaat of als dingen moeilijk zijn?
Het weg duwen, negeren.
4. Wat houdt mij bezig? Wat droom ik nog van? Waar fixeer ik mijn gedachten op?
Ik droom van geluk, van liefde, geliefd worden.
5. Wat maakt dat ik mij waardig voel? Wat is het eerste wat ik wil dat mensen over mij weten?
Wat ik allemaal kan, dat wil ik graag dat mensen over mij weten, wat ik niet kan verbloem ik hierdoor.
6. Welk onbeantwoorde gebed zou me doen overwegen om me van God af te wenden?
Geen
7. Wat verwacht ik van het leven? Wat maakt me gelukkig?
Liefde, geliefd gevonden worden.


4 veel voorkomende zondes:

1. Comfort
Ik hou wel van comfort, wie niet eigenlijk? Maar wat doet dat met me? Maakt me dat echt gelukkig?

2. Goedkeuring
Goedkeuring is eigenlijk een belangrijk onderdeel in mijn leven, het komt voort uit mijn onzekerheid.
Ik verlang naar goedkeuring, dan voel ik me geaccpeteerd en/of geliefd.
Maar is dat ook zo of denk ik dat?

3. Controle
Doordat ik vrij onzeker ben verlies ik de controle, doordat ik angstig word in bepaalde situaties.
1 ervan is de band met mijn dochter, hier verlies ik vaak de controle door mijn angst.

4. Macht
Angst / onzekerheid belemmerd mij waardoor ik de macht probeer te krijgen door mijn stem te verheffen.

Geliefd gevonden woorden is eigenlijk datgene wat er bij mij dagelijks speelt.
De angst om niet geliefd te zijn doordat ik bijvoorbeeld een fout maakt is enorm groot.
Zo groot dat dit omslaat in angst.
Wat weer resulteert in onzekerheid.

Waar komt die drive om geliefd gevonden te worden vandaan?
Toch wel uit mijn jeugd, ik voel de mij zelf niet geliefd, doordat ik eigenlijk mij het zwarte schaap van de familie voelde, het watje, de zwakkeling etc.

Maar wat ik niet besefte en vaak nu nog niet dat ik: "The beloved son of God" ben.

Ik hoef dus niet angstig of onzeker te zijn of geliefd gevonden te worden door de mens.
Ik ben immers door Jezus geliefd!!!

Waarom laad ik me dan leiden door wat de mensen wel of niet van mij vinden...........?

Jij bent geliefd. Het bewijs is niet jouw liefde, maar Gods liefde voor jou.
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten