Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 20 januari 2014

Zonde weg moffelen.

Zonde weg moffelen.
Waarom kies je om je fouten weg te moffelen met allerlei excuses?
Waarom durf je niet voor God en je geliefde je fouten te tonen?
Ze hebben alle recht op de waarheid.
God kent je door en door ook je fouten, maar God wil graag dat je je fouten inziet door ze te openbaren aan God. En ze neer te leggen bij het Kruis.
Jezus is immers voor jouw zonde gestorven.
God wil weten hoe je je voelt en wil je daarbij helpen.
Je geliefde wil dat ook, ook naar haar kan je je fouten openbaren.
Je geliefde is door God aan jouw gegeven, 
ze heeft daardoor ook recht op de waarheid
Je geliefde en God, beide heb je keihard nodig.Durf jij God volledig te vertrouwen?
Abraham vertrouwde God volledig te vertrouwen door z'n zoon te offeren, terwijl God eerder had gezegd dat Isaak de vader zou worden van een groot volk. Genesis 22
Toch vertrouwde Abraham volledig op God.
Doordat Abraham God volledig vertrouwde koos God een ram als offer i.p.v. Isaak.
God voorziet dus, als je maar in God blijft vertrouwen.
Je heb een verbond met God, God is je vader en je vriend, Hij laat je nooit in de steek en weet wat jij aankan.
Doordat je een verbond met God heb, kan je jezelf zien als David en de wereld als Goliath. 1 Samuel 17
Door je verbond ben je onoverwinnelijk, ook al ben je bang.
Iedereen maakt fouten (zondes), haal je daardoor je doel niet. maar door God volledig te vertrouwen kan je ook je zondes aan. Ook al moet je daardoor door een diep dal.
Durf je fouten te erkennen, verschuil je niet steeds achter allerlei excuses, maar vertrouw op je verbond met God!!

Toon je zondes aan God, toon ook je zondes aan je geliefde.
Zo zal je vertrouwen groeien en zal je groeien in geloof!Geen opmerkingen:

Een reactie posten