Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


woensdag 12 februari 2014

Juk Matteüs 11,29-30
 (NBV)
29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Afbeelding 1

Afbeelding 2
Een juk kan een houten balk op de schouder van een persoon zijn, zie afbeelding1


Of een balk die 2 ossen met elkaar verbind, om het land te bewerken.
Afbeelding 2

Als ik dan de tekst lees uit de Bijbel, dan komt bij mij afbeelding 1 naar boven voor het juk van het leven.
De juk die je zelf draagt.
Afbeelding 2 symboliseert dezelfde juk, maar dan draag je deze samen met Jezus.
Het gewicht van het leven is lichter als je je juk samen met Jezus draagt

Het leven vraagt meer dan een mens kan dragen, maar het leven met Jezus kan iedereen dragen

Als je alleen bent, moet je je juk alleen dragen, daar komt nog bij dat deze ook nog eens in evenwicht ,moet dragen.
Maar wanneer je deze juk samen met Jezus draagt, is de juk zacht en licht is.
Je hoeft dan ook niet zorgen te maken dat de juk niet in evenwicht is, of dat je deze niet kan dragen.
Jezus geeft aan dat zijn juk zacht is en de last licht, dit betekent dat iedereen deze "uk kan dragen.
Maar Jezus geeft ook aan dat je werkelijk rust zal vinden, dat betekent innerlijke rust.
Dit is geweldig!! Wie wil er nu niet innerlijke rust, vooral in deze tijd?

Vaak dragen we al een juk, het juk van het leven, deze is vaak uit evenwicht en zwaar.
Voel je je zwaar, moedeloos, uit evenwichtig of..... Jezus kan je helpen, je hoeft alleen jouw juk bij het kruis achter te laten en de juk van Jezus er voor in de plaats mee te nemen.

Vaak draag ik mijn juk nog alleen, ondanks dat ik Jezus aan genomen heb als mijn redder, ik vergeet vaak (schande) Jezus er bij te vragen.
Daar ligt mijn probleem, ik (eigenlijk wij allemaal) heb Jezus eenmaal heel de dag nodig.
Ik vergeet dat Jezus niet zomaar help, je moet er om vragen (bidden).
Want:(‘Vraag en u zult krijgen; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden opengedaan. Matteüs 7,7)

Marcus 10,46-52

Jezus geneest de blinde Bartimeüs
46 Ze kwamen in Jericho. Toen Jezus, met zijn leerlingen en met een grote menigte om zich heen, de stad weer uitging, zat daar langs de weg een blinde bedelaar, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret daar voorbijging, begon hij te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met me!’ 48 De mensen zeiden hem dat hij zijn mond moest houden. Maar hij riep nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met me!’ 49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem hier.’ De mensen zeiden tegen de blinde: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. 51 ‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Jezus. ‘Wat wilt u?’ ‘Weer zien, rabbi!’ antwoordde hij.52 ‘Ga maar,’ zei Jezus, ‘uw geloof heeft u gered.’ Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Jezus op zijn weg.

Jezus vroeg hier wat kan ik voor je doen? Nadat Bartimeüs Jezus riep. Bartimeüs maakte dus de keuze om Jezus bij zijn probleem (blindheid) te halen.
Eigenlijk ben ik dus net zo blind als Bartimeüs eerst was, behalve dat Bartimeüs wel riep.
Bartimeüs kon hierna weer zien.
Dus wil ik echt leven, wil ik zien wat er allemaal mogelijk is, wil ik echt verantwoording durven te nemen, wil ik echt genieten, wil ik mijn juk niet meer alleen dragen?????????

Dan rest mij maar 1 ding: "Roep Jezus erbij!!" Elke dag! En Elk moment van de dag!

Onthoud:
‘Vraag en u zult krijgen; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden opengedaan. Matteüs 7,7

Geen opmerkingen:

Een reactie posten