Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


donderdag 20 maart 2014

Hechten 1


Onlangs in de cursus "Bouwen aan een sterke identiteit" het over hechten gehad.

Het blijkt dat hechten toch een belangrijke rol in mijn leven heeft plaats gevonden.
En dan in negatieve vorm.
Vanaf +/- mijn 10e t/m ongeveer mijn 23e levens jaar is dit een grote rol gaan spelen.
Na mijn verhuizing van de Randstad naar Noord Brabant, rond mijn 10e heb ik problemen gehad met mijn dialect.
In het dorpje waar ik woonde wasje anders als je een ander dialect sprak, je viel er buiten, vooral als je toch al een beetje terug getrokken persoon bent.
Voelde me in die tijd toch wel minderwaardig.
Vervolgens ga je als klein en smal mannetje naar de LTS en ja dan wordt het niet makkelijker, eerder moelijker.
Tevens voelde ik me thuis niet begrepen en gepest.

Tsja en dan hoor je later wat het belang is van hechten en dan denk je terug aan je jeugd........ en hoe het nu gaat.....

Kijk ik ben getrouwd met de liefste en geduldigste vrouw ter wereld en heb 2 prachtige kinderen (een cliché natuurlijk)
Maar het gaat niet altijd goed, zoals in elke relatie, het gaat hierin vooral in mijn gedrag.
Wat betekent hechting hier dan in? Ik krijg vaak te horen dat ik weer met mijzelf bezig ben, aan eigen belang denken.
Dit heeft zeker met hechten te maken, uit mijn tiener jaren.
Vroeger voelde ik me door het pesten alleen en onbegrepen, het vertrouwen werd behoorlijk beschadigd. Ik ging steeds meer vanuit mijzelf leven, vanuit mijn ik.

Maar God wil dit anders, God wil op de eerste plaats en niet mijn eigen "Ik".
Door God op de eerste plaats te zetten, kan je naar je Gezin de liefde tonen die ze nodig hebben.
God geeft je ook vertrouwen in jezelf naar de ander.
Dit kost tijd, want wat je kwijt bent geraakt vind je nu eenmaal niet eenvoudig terug.


De wijnstok en de ranken
Johannes 15:1-17 (NBV)
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

 Uit bovenstaande tekst blijkt hoe belangrijk Jezus hechten vind. Hoe close Jezus met je wil zijn, zo close behoor je ook naar je gezin te zijn.
Het is dus ook een vertaling naar je gezin toe, want bedenk hierbij ook dat Jezus liefde is en je gezin liefde nodig heeft.

Hoe kan ik mij hierin dus veranderen?
  • Vertrouw op de liefde van Jezus / gezin.
  • Bid (praat) met Jezus, praat met mijn / je gezin.
  • Jezus en je gezin hebben je nodig.
  • Ik / jij heb Jezus en mijn / je gezin nodig
  • Tijd, Tijd, je tijd nodig om wat je kwijt bent geraakt terug te vinden.
  • Waarheid en genade, vertel de waarheid en geef genade.
Voor hechting is liefde, communicatie en vertrouwen dus van wezenlijk belang.
Liefde is het belangrijkste hierin, want met liefde kan je uiteindelijk de andere 2 ook bereiken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten