Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 17 november 2014

Ontembare onvoorwaardelijke liefde

 LIEFDE


Als je van binnen een ontembare onvoorwaardelijke liefde voelt en toont, dan toon je Jezus, ook als je Hem niet kent. Want Jezus kent jouw wel! 
Maar..... Jezus wil wel dat je Hem leert kennen, om je liefde te begrijpen en er nog beter mee te kunnen omgaan, voelen en tonen.

Jezus is liefde, liefde is Jezus, als je dus liefde toont vanuit je hart, toon je Gods liefde, liefde komt namelijk rechtstreeks van God vandaan.

De meeste mensen zijn vanuit liefde gemaakt, de man en vrouw bedreven namelijk samen de liefde om jou te maken, enkele (ernstige) uitzonderingen buiten beschouwing gelaten.
God gaf het ongeboren kindje leven door het hartje, met zijn Levensadem te laten starten, dit vanuit zijn Goddelijke Liefde voor jou. Levensadem is de Goddelijke liefdes adem.
Bij je geboorte wordt je met overweldigde liefde ontvangen door je ouders.

Dus liefde is van God, Jezus toonde deze liefde heel Zijn leven.
God ziet ontzettend graag dat je deze liefde voelt en toont.
Om Godsplan te kunnen uitvoeren moet je deze liefde voelen en tonen, want liefde is de basis.
Vanuit deze basis volg je de weg en ga je leven, liefde is waarheid, echte waarheid.


Johannes 14:6 (HTB)


"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader.

Jezus zegt hier ik ben de de weg, de waarheid en het leven. Helemaal waar!
Jezus is liefde en liefde is Jezus dus om Johannes 14:6 tot uitvoer te kunnen brengen moet je dus de liefde tonen, m.a.w. Jezus reflecteren,  ware liefde tonen is Jezus reflecteren!

En dat is voor ons, mensen het moeilijkste.
We kunnen roepen dat we voor Jezus gekozen hebben, maar als we niet liefde willen / kunnen tonen en dus niet Jezus  reflecteer, hoe kunnen we dan zeggen dat we voor Jezus gekozen hebben?
Kies je voor Jezus, dan moet je alles in het werk zetten om Zijn liefde te gaan voelen en tonen!

1 Johannes 4:18 (HTB)


18 In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.


Voor Jezus kiezen is voor liefde kiezen, m.a.w. voor liefde kiezen is Jezus reflecteren en dan wordt Johannes 14:6 zichtbaar in je leven. En door voor liefde te kiezen verdrijf je (je) angst.


1 Johannes 4:16 (HTB)


16 Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God.


Voor liefde kiezen is voor Jezus kiezen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten