Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


donderdag 8 januari 2015

Liefde is: begrip tonen, ook al begrijp je het niet.


Genesis 4:1-8(HTB)

3-4 Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel beiden een offer aan de HERE. Kaïn een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De HERE accepteerde het offer van Abel,
maar dat van Kaïn niet. Kaïn voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede.
"Waarom ben je boos?" vroeg de HERE hem. "Waarom trek je zo'n kwaad gezicht?
Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen."

ja·loers (bijvoeglijk naamwoord) 
1 andermans geluk, bezit enz. benijdend; afgunstig

on-be·grip (het; o) 
3 de wil om iets niet te willen begrijpen.

kwaad (het; o)
het slechte, verkeerde
(meervoud: kwaden) verkeerde handeling, zaak enz.: een noodzakelijk kwaad; hij kan bij hem geen kwaad doen alles wat hij doet, wordt door hem goedgevonden

Kaïn was duidelijk kwaad, jaloers en toonde geen begrip voor de keuze van de Here.
Waarom maakt God deze keuze?
Er staat in regel 3-4 dat Kain een deel van oogst offerde en Abel het beste van zijn kudde.
Daar zit het verschil. God wil het beste deel van je, niet zomaar een beetje of een deel die je kan missen. Nee duidelijke het beste?

Geef jij het beste van jezelf aan de Here, of..... geef je maar wat?
Geef je heel je hart? Of is een klein deel(tje) voor de Here?

Ik denk dat ik te weinig van mijzelf geef. Ik ben niet constant met God bezig (om Hem te eren).

God vraagt duidelijk meer, meer ruimte in mijn hart, alle ruimte in mijn hart.
God wil eigenlijk heel mijn hart.

Vaak voel ik mij boos, jaloers en/of heb ik onbegerip voor bepaalde situaties en kijk ik niet met liefde naar die situaties zoals regel 7 duidelijk weer geeft.
Je kan elk probleem overwinnnen met liefde, ook al begrijp je het niet.
Boosheid en jaloerzie zijn niet de oplossing.

De oplossing is liefde en begrip (ook al begrijp je het niet). 
Dit laatste klinkt raar, maar God heeft nu eenmaal een plan met jou en die plan is toch echt het beste voor jou.
Vertrouw op de Here, ondanks alles. Ook dit is liefde.
God wil liefde geven, maar ook ontvangen, jouw liefde, mijn liefde!

Vertrouw op de liefde van God.Vertrouwen is het gevoel dat je hebt,
voordat je de situatie begrijpt

1 opmerking: