Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zondag 9 oktober 2016

Strijd

Tsja dan ga je al jaren naar de gemeente en dan ontdek je dat binnen die gemeente een strijd is.
Een strijd om een plan, een visie.
Daarna word erop de strijd gestemd, zijn ze goed of fout, mogen ze weg of mogen ze blijven.
Een strijd dus, geen liefde
De strijd die eindigt als een bom.

Zo komt het ook voor in mijn eigen leven, ook ik kom vaak in een strijd.
Een strijd vanwege mijn starheid, maar ook vanwege wat ik denk dat goed of fout is; mijn gelijk dus.
In die strijd is er geen plaats voor de liefde.

Lees de volgende Bijbel teksten maar eens:

Genessis 2:9,16-17 (HTB)
In de hof plantte Hij prachtige fruitbomen. Midden in de hof plaatste Hij de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.
16-17 Maar Hij waarschuwde de mens: "Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.
Mattheus 24:13(HTB)
13 Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.
Johannes 15:10 (HTB)
10 Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik zeg. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit Zijn liefde.

Kennis van Goed en kwaad, daar gaat het dan om in die strijd, beide partijen denken te weten wat goed en kwaad is; wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft; wie het goed of fout heeft, enz.

Waar is de liefde dan????

Liefde maakt dus plaats voor de strijd........
Als je strijd kiest of de strijd aan gaat, ga je strijden om de boom met kennis van goed en kwaad,
Je strijd dan niet om de liefde, want in liefde is er geen strijd.
Niet goed dus....... want als je strijd, bedenk je dan dat je de Duivel meer ruimte geeft dan Jezus.
Zoveel meer zodat je de liefde kwijt raakt, je raakt Jezus kwijt.

Gelukkig wil Jezus altijd weer graag terug keren, Gered worden, maar er is wel flink wat kapot gemaakt door je/die strijd. Bedenk dat goed.......

Bij strijd, denk dan altijd even terug aan die boom in het hof van Eden en aan Jezus, de weg de waarheid en het leven.

Johannes 14-6 (HTB)
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader.


Strijd voert je weg van Jezus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten