Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zaterdag 13 april 2013

Waarom?


Waarom ben ik soms zo druk?
Waarom wil ik overal bijzijn?
Waarom moet alles "IK" zijn?
Waarom gedraag ik me zo?
Waarom ben ik jaloers?
Waarom maak ik het mij zo moeilijk?
Waarom wil ik alles weten?
Waarom handel ik vaak niet naar de wil van God?

Waarom? Waarom? Waarom?


Filippenzen 1


 En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 

Kolossenzen 1


Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien

De Bijbel zegt duidelijk dat we moeten blijven volharden, zodat we wijsheid en inzicht  krijgen.
Hierdoor zullen we veranderen naar God's wil.
De vraag "waarom" is hiermee wel beantwoord. Blijven volharden, blijven werken en blijven genieten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten