Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


woensdag 22 mei 2013

Jezus geneest de blinde "Bartimeüs"


Waarom "Bartimeüs" tussen haakjes?
Je kan Bartimeüs als jezelf zien, dat klinkt misschien gek.


Marcus 10,46-52

Jezus geneest de blinde Bartimeüs
46 Ze kwamen in Jericho. Toen Jezus, met zijn leerlingen en met een grote menigte om zich heen, de stad weer uitging, zat daar langs de weg een blinde bedelaar, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret daar voorbijging, begon hij te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met me!’ 48 De mensen zeiden hem dat hij zijn mond moest houden. Maar hij riep nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met me!’ 49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem hier.’ De mensen zeiden tegen de blinde: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. 51 ‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Jezus. ‘Wat wilt u?’ ‘Weer zien, rabbi!’ antwoordde hij.52 ‘Ga maar,’ zei Jezus, ‘uw geloof heeft u gered.’ Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Jezus op zijn weg.

Dit vind ik toch zo'n prachtig verhaal!
Bartimeüs die door Jezus genezen wordt; het mooie hieraan is dat Bartimeüs opde grond zat achter een grote groep mensen en toch de aandacht van Jezus krijgt. Bartimeüs was niet of nauwelijks te zien vanaf de positie waar Jezus stond.
Maar Jezus ziet en hoort hem toch. En geneest hem zelfs, wauw!

Al ben je nog zo klein, al denk je dat men je niet ziet of hoort, Jezus ziet en hoort je altijd.

Maar kijk ook eens door de ogen van Jezus; zie je dan wat je echt moet zien of hoor je wat je echt moet horen?
De heilige Geest laat je juist door de ogen van Jezus kijken, dat is het mooie van de Heilige Geest.
Jezus laat je het echte leven zien.
Wauw!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten