Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


woensdag 14 augustus 2013

Dienen
Markus 9:35

Het Boek (HTB)
35 Hij ging zitten en riep hen bij Zich. "Luister", zei Hij, "wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen." 


Markus 10:43-44

(NBV)
43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,.
Tijdens de Preek afgelopen zondag kwam deze teksten voor mij sterk naar voren.
Waarom, waarom vond de Here dit belangrijk voor mij?
Ik denk, omdat ik niet op de positie sta waar ik moet staan.
Als man wordt je verwacht als hoofd van het gezin die positie ook in te nemen. Maar hoe doe je dat?
Voor sommige mannen is dit geen enkele probleem, maar voor mij niet.
Ligt dat aan mij, aan mijn gezin situatie? Het ligt alleen aan mij en niet aan mijn  gezin.

Om mijn positie als hoofd van het gezin in te nemen wordt er volgens Marcus 9:35 verwacht dat ik leer dienen.
Dienen is dus het sleutel woord.
die·nen (werkwoorddiende, heeft gediend) 
in dienst zijn
hulde bewijzenom u te dienen beleefde bevestiging
behulpzaam, nuttig zijnbestemd zijn voordat dient nergens toeijs en weder dienende als de (weers)omstandigheden meewerkenniet gediend zijn van geen prijs stellen op
horenmen dient te beseffen dat …
door de rechtbank behandeld wordende zaak diende een maand geleden
Maar dienen kan ook beklemmend bij mij werken, ik voel me dan af en toe als een slaaf. Maar......dat is een gevoel die niet klopt.
Me als slaaf voelen is iets wat uit mijn verleden komt en waar ik mij tegen afzet.
Maar dat is niet wat God bedoeld.
Dienen is liefde.

Je wordt dus een Dienaar van God en niet van de mens. Dat is een heel groot verschil.

We zijn door God als slaaf van de wereld vrij gekocht en we hebben van God een nieuwe opdracht gekregen; "Dienen"
Je dient, met de liefde voor God, je medemens, je gezin.
Zo zal je groeien....... en zo je positie binnen het gezin innemen.

Dienend zijn, behulpzaam zijn en in dienst van onze lieve Heer, dat is wat God graag ziet.
Ik moet dus mijn "slaaf" gedachte en gevoel loslaten en beseffen dat Gods wil de juiste is.

Mijn gezin dienen:

  • Verantwoording nemen.
  • Beslissingen durven te nemen.
  • Liefde tonen.
  • Luisteren en kijken.
  • Leiding nemen.
  • Grenzen stellen.
  • NIET weglopen.
  • & natuurlijk Genieten!!Geen opmerkingen:

Een reactie posten