Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


vrijdag 13 februari 2015

Liefde is:...... stoppen met liegen.Liegen:

1 Johannes 1:6Het Boek (HTB)

God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij; wat wij zeggen, is niet waar.

lie·gen (loog, heeft gelogen)1met opzet onwaarheden spreken


leu·gen (dev(m)meervoud: leugens)1onware mededeling met het doel om te misleiden
Vrees is een van de hoofdrede­nen waarom mensen leugens vertellen. Zij weten dat liegen zonde is. Maar wanneer zij zich in een moeilijke situatie bevinden, beginnen ze bang te worden. Zij zijn bang voor gevaar en pijn. En zij willen eraan zien te ontkomen. De eenvoudigste manier om dat te doen is leugens te vertellen om de moeilijkheden en de geva­ren te ontlopen. (Citaat uit: http://www.bijbelarchief.nl/)Bovenstaande tekst klopt precies met mijn gevoel wanneer ik lieg.
Je zegt met opzet onwaarheden of onware mededelingen.
Waarom doe je dat?
Ik denk uit angst, angst om gestraft te worden.
Waarom? Omdat je iets gedaan heb wat niet van jou verwacht word, of  dat je iets deed wat niet kon.
De reden maakt eigenlijk niet uit.
Liegen is liegen, wat de reden ook is.

Leugen is gedreven door EIGENBELANG. Je liegt vanwege angst, je bent bang en daardoor kies je maar om te liegen.

Onthoud; zelfs een kleine leugen is een grote leugen in de ogen van God.
En bedenk ook: 7 Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten (Galaten 6:7(HTB)

Elke keer als ik zeg of denk ‘ik ben bang dat…’ laat ik die angst toe in mijn denken en mijn voelen. Maar de Geest wil deze angst in mijn leven dus afbreken en opruimen. ‘Ik hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven!’

1 Johannes 4:18 (HTB)  

18 In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.

1 KorintiĆ«rs 13:4-8 (Basicbijbel.nl)
4 De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. 5 Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. 6 Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. 7 Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. 8 De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. 

Johannes 14:6 (HTB)
6 "Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader.

Er staat "de waarheid". Waarom denk je? Jezus is de waarheid, Jezus sprak de waarheid.
Waarom doe jij het tegenovergestelde?
Wil jij in waarheid leven? Handelde er dan ook naar!


Efeziƫrs 4:25 (HTB)

25 Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam.


Liefde is de weg, de waarheid en het leven.
Stop met liegen, overwin je angst! Ga voor de Liefde!!

Romeinen 8:31
31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?


Lees ook eens:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten