Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


dinsdag 4 juni 2013

God is je Vader


God is je liefhebbende Vader

Deze tekst heb ik over genomen van LifeLetter zie linkLife letter
Ik ben je Vader, zegt God.
Ik ken je zoveel beter, dan om het even wie.
Ik ken je, mijn kind.
Ik verlaat je nooit. Bij Mij ben je echt veilig.
Ik hou mijn handen over jou, om je te beschermen.
Je hoeft je niet te verbergen voor Mij.
Je hoeft niet bang te zijn voor Mij.
Ik begrijp jou zo goed, zo goed.
Ik begrijp je beter dan wie dan ook.
Ik ken je diepste gedachten, verlangens,
vragen en dromen.

Ik begrijp je Mijn kind.
En Ik hou zoveel van je.

Ik heb je bedoeld om te leven.
Ik heb je geroepen om thuis te komen bij Mij.
Niet in een godsdienst, niet in een traditie,
niet in dat wat mensen die Mij niet
ten diepste kennen, ervan gemaakt hebben.
Ik heb je geroepen om Mij te leren kennen,
je Vader, je Moeder, jouw God die hemel en aarde gemaakt heeft.
Degene die jou liefheeft met een eeuwige liefde.

god vader liefde

Durf jezelf te openen voor Mij, mijn kind.

Ik ben je Vader, je Vriend, je Geliefde.
Ik ben zo anders dan de mensen die je kent.
Ik ben zo anders dan alles wat je kent,
ziet, weet. Ik ben zo anders, mijn kind.

Zo waar en belangrijk voor mij, hier denk ik vaak veel te weinig aan!!!

Liefde is de kern van wie Ik ben.
Ik ben liefde. Ik ben goed. Ik ben trouw.
Ik ben ontferming en genade, geduld en bemoediging.
Ik ben het die de mens nieuwe moed geeft.
Ik ben het die de mens die alle hoop verloor,nieuwe hoop geeft.
Ik ben het die leven geeft aan hen die dood zijn.
Ik ben het die jou doet herleven, mijn kind.

Ik hou van je. Ik hou van je.

Durf het te zien mijn kind.
Durf je hart heel wijd voor me te openen.
Want Ik ben er echt. Ik ben er.

Ook weer zowaar, zo belangrijk!!! Durf het te beseffen!!!!

Als je kijkt naar Mijn Zoon, Jezus Christus, zie je Mij.
De bewogenheid die Hij liet zien voor hen die gefaald hebben,
die alles verpest hebben, die niets goeds gedaan hebben,
die alles wat fout kon gaan hebben zien fout lopen.
Ze waren zo verworpen door mensen.
Ze haatten vaak zichzelf, ze hadden
geen besef van wie ze waren in Mijn ogen.
Ik stuurde Mijn Zoon Jezus Christus,
naar hen toe. Ik liet ze zien, door Hem heen:

Ik heb je niet verworpen.
Ik heb je niet opgegeven.
Ik heb veel liefde voor je.

Durf jezelf te geven aan Mij.
Ik geef je een nieuwe toekomst.
Ik geef je een nieuwe naam.
Ik veeg je verleden weg, alsof het
er nooit geweest is.

god vader moeder liefde kind

Ik doe alsof er niets is gebeurd.
Ik doe je zonden zo ver van je weg
als het oosten is van het westen.

Ik geef je een nieuwe toekomst.

Niet langer als slaaf van de zonde.
Niet langer als gevolg van je verleden,
dat zoveel duisternis had.
Ik geef je een toekomst als Mijn kind.
Een nieuwe toekomst, een nieuwe bestemming.
Geef je hart aan Mij, mijn geliefde.
Laat je niet langer binden door de angsten
van deze wereld die Mij niet kent.
Ik hou van je!
Je hemelse Vader
Deze tekst heb ik over genomen van LifeLetter zie linkLife letter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten