Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


donderdag 27 juni 2013

Who am I?

Wie ben ik?
Lukas 4:1-13 Het Boek (HTB)


Ik ben wat Ik doe
De duivel zei: "Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden."
Maar Jezus antwoordde: "In de Boeken staat dat er in het leven belangrijker dingen zijn dan brood alleen."

Voor Jezus ben je belangrijker dan wat  je doet.

Ik ben wat andere zeggen.
Daarna nam de duivel Hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. "Als U de Zoon van God bent", zei hij, "spring dan naar beneden.
10 Want er staat in de Boeken dat God Zijn engelen zal sturen om U te beschermen.
11 Zij zullen U opvangen, zodat U niet te pletter slaat."
12 Jezus antwoordde: "Maar er staat ook dat men God niet mag uitdagen."


Jezus zegt hier eigenlijk, doe niet wat andere zeggen, je ben niet wat andere over je zeggen.
Het gaat er niet om wat andere over je zeggen of vinden.
De mens kan je hiermee maken of breken als je dit denkt.


Ik ben wat ik heb
De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet Hem in een oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien.
"Kijk", zei hij, "dat zal ik U allemaal geven, met al hun roem en eer erbij. Want het is allemaal van mij.
Ik geef het aan wie ik wil. Als U mij aanbidt, krijgt U het allemaal."
Jezus antwoordde: "Er staat in de Boeken dat wij alleen God mogen aanbidden en niemand anders."

Het gaat niet om wat je heb, totaal niet, want…….. als je dat denkt aanbid je dus wat je heb .
En iets wat je heb kan je weer kwijt raken en dan………


Wie ben ik dan??????

The beloved son of God!!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten