Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zondag 27 juli 2014

Petrus - The Bible


Lijk jij op Petrus?


Jouw karakter heeft veel overeenkomsten met Petrus. Hij was een volgeling van Jezus, maar geen volgzaam type. Net als Petrus ben je een mens uit een stuk: je doet de dingen met je hele hart en reageert vaak primair. In je impulsiviteit denk je alles aan te kunnen en later denk je: had ik maar wat langer nagedacht. Je bent een echte avonturier die makkelijk in het diepe springt.Petrus

Vertrouweling van Jezus die nogal eens denkt het beter te weten


Petrus, die gezien wordt als de eerste paus, was een man vol tegenstellingen. Het ene moment trok hij het zwaard om Jezus te verdedigen, het volgende moment ontkende hij stellig Jezus te kennen.

Hij was geboren als Simon bar Jona - Simon, zoon van Jona. Hij was net als zijn broer Andreas een joodse visser aan het Meer van Tiberias.
Simon wordt Petrus
Toen Jezus van Nazareth op zoek ging naar leerlingen, vond hij al gauw Andreas, die vervolgens Petrus bij Jezus introduceerde. Jezus vroeg hun zijn volgelingen te worden met de woorden: Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Daarop lieten ze hun boot voor wat die was. Jezus noemde Simon voortaan Kefas, een Aramese naam die rots betekent. In het Grieks is dat Petrus.
Impulsief, maar enthousiast
In de groep was Petrus degene die als woordvoerder voor allen optrad. Niet omdat hij daartoe aangesteld was, maar omdat hij gewoon haantje de voorste was. Hij was enthousiast en ijverig voor de zaak van Jezus. Zo twijfelde hij geen moment toen Jezus hem uitnodigde over het water naar hem toe te lopen. Hij stapte overboord om zich pas daarna af te vragen of dat eigenlijk wel kon......
Koppigheid
Hij was een gewone man, een beetje koppig en eigengereid. Bij het laatste avondmaal weigerde hij pertinent om zich door Jezus de voeten te laten wassen, maar toen Jezus zei dat hij anders niet bij hem zou kunnen horen, vroeg hij spontaan om dan niet alleen zijn voeten, maar ook zijn handen en hoofd te wassen.
Close friends
Petrus behoorde tot de intimi van Jezus en was op bijzondere momenten dicht bij hem: op de berg der verheerlijking, maar ook in Getsemane, vlak voor de gevangenneming van Jezus. Alleen viel hij daar in slaap. 
Impulsief, maar moedig
Moed kan hem niet ontzegd worden. Hij stond met zijn zwaard (!) klaar om Jezus te verdedigen. Hij volgde de soldaten naar het Sanhedrin, waar hij als volgeling van Jezus tussen diens vijanden begaf. Pas toen men hem herkende drong het door dat hij weer eens gevaarlijk bezig was. Hij durfde er niet voor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde en loochende het tot drie maal toe. Om vervolgens bij het kraaien van de haan en een blik van Jezus zich diepbedroefd weg te haasten.
Geen leerstellig fundament
Petrus handelde vaak intuïtief. Hij had begrepen dat er voor God geen verschil was tussen Joden en heidenen, dus onder de heidenen paste hij zijn gedrag aan en onderhield niet de Joodse riten. Maar toen hij er door Joodse gelovigen die indruk maakten met hun Bijbelkennis op werd aangesproken dat hij heidenen die tot geloof kwamen niet onderwierp aan de Joodse wetten, haalde hij schielijk bakzeil. Dat kwam hem op een fikse ruzie met Paulus te staan, die principiëler was. Die ruzie heeft gelukkig niet lang geduurd. Petrus waardeerde Paulus wel en raadt ons aan diens brieven vooral goed te lezen, al zijn sommige onderwerpen moeilijk te begrijpen.
Eerherstel
Het feit dat hij Jezus verloochende, zal voor Petrus niet makkelijk geweest. Toch was het geen belemmering in zijn latere leven. Met dank aan Jezus, die hem in ere hersteld heeft en hem een taak gaf om op Gods schapen te passen. Hij maakte hem duidelijk, dat het bij God niet gaat om het falen of slagen van Petrus. Het belangrijkste is dat hij leeft uit de liefde van en voor Jezus.
Beroemde woorden
Beroemd is Petrus door de geloofsbelijdenis die hij uitsprak toen iedereen nog twijfelde over de identiteit van Jezus: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Opmerkelijk was ook zijn toespraak die hij hield op de dag dat de volgelingen van Jezus hun angst overwonnen en voor het eerst naar buiten traden, toen de Heilige Geest werd uitgestort (Handelingen 2) en zijn optreden bij Cornelius, de eerste niet-Jood aan wie het goede nieuws van Jezus werd verkondigd.
Petrus zou in Rome aan een omgekeerd kruis gestorven zijn. Maar niet iedereen vindt die overlevering even betrouwbaar.
Tip
Lijk je in de verte een beetje op Petrus? Dan is het voor jou extra belangrijk om tijd te besteden aan je relatie met Jezus.


Uit:  Petrus - The Bible


2 opmerkingen:

  1. Mooi Peter (Petrus)... als ik een man was, zou ik ook op Petrus lijken denk ik ;)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik denk niet dat ik op Petrus lijk. Misschien meer op Johannes. Mooi geschreven.

    BeantwoordenVerwijderen