Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


donderdag 11 september 2014

“Neem je kruis op en volg Mij”


In mijn jeugd was ik een klein smal timide jongen, die niet op kon tegen de wereld om zich heen (broers, klas-, school- en leeftijdgenoten.)
Vervult van angst en onzekerheid.
Jaren later ben ik omgeturned naar een man met een grote mond, die zich zelf steeds zo manoeuvreerde dat hij er zelf beter van werd.
Het ging om IK, IK & IK. Alleen om er voor te zorgen dat ik OOK goed gevonden werd door mijn omgeving of mij zelf goed "voelde". Bewijzen en maar bewijzen en aan mijzelf denken. 
Andere voor "gek" zetten of andere als mindere neerzetten, mijzelf ophemelen.

Ik was mijzelf niet, maar dat wist en besefte ik niet.

Het is beknopt hoe ik mijzelf voelde en gedroeg.


“Dit is mijn kruis wat ik moet dragen.”; mijn verleden, mijn rugzak.


Nu leer ik Jezus kennen en ga ik (helaas) langzaam zien hoe het anders moet. 
Ik hoef mijn eigen kruis niet te dragen, mijn eigen rugzak kan, en mag ik, met liefde, afgeven bij Jezus.

Onderstaande Bijbel teksten spreken hierbij voor zich.

Mattheüs 11:29-30 

(Het Boek)

29 Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.

30 Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht."

Lukas 9:23

(Het Boek)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.
 
(The Message)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. 


Je zelf  (echt) opofferen is de (enigste) weg om jezelf te vinden, je werkelijke "ik".
Wie zijn leven wil vasthouden zal zijn werkelijke "ik" nooit vinden.


Jezus vraagt dus een volledige opoffering, geen ge-maar, geen...........
Er wordt vaak gezegd dat we onze eigen kruis moeten dragen, maar Jezus vraagt in Lukas 9:23 Je moet iedere dag je kruis dragen, er staat dus niet:" je eigen kruis" maar "je kruis". Je leven dus en niet je verleden

Je verleden, draagt Jezus voor je.

Blijf met je leven dicht bij Jezus, je moet hiervoor dus je eigen leven/verleden opgeven, je eigen kruis opgeven (Deze heb je immers aan Jezus gegeven.)
En je "nieuwe" leven samen met Jezus te bewandelen.

Kijk niet meer om naar je verleden, maar wandel in het heden, met Jezus.1 opmerking: