Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


vrijdag 12 september 2014

Talenten en zwakheden.


Ieder van ons heeft talenten, ja meerdere talenten zelfs.
Alleen zie we vaak alleen maar de zwakheden van iemand, vooral als we die persoon niet mogen om wat voor reden dan ook.
Maar waarom? Waarom zijn de zwakheden van een ander zo belangrijk voor jezelf?
Waarom houd je bij die ander i.p.v. een normale spiegel een lach-spiegel voor? Vaak voor vermaak, vaak om je eigen zwakheden te verbloemen.

Ja we hebben allemaal naast talenten ook zwakheden, ieder van ons, zo zijn we door God gemaakt.
Maar i.p.v. dat te beseffen, concentreren we op de zwakheden van een ander.

Hoe zou jij het vinden als een ander je constant uitlacht of de draak met je steekt om je fouten of zwakheden? Nou.......?
Ja maar zelf dit wel bij een ander doen!!!!! Besef eens hoe dat voelt voor die ander!


En ja, ik maak me er ook al jaren schuldig aan, maar nu roept Jezus mij hiermee te stoppen.
Hij laat mij zien dat ik geen haar beter of slechter ben dan een ander. En dat ik met mijn actie niet alleen de ander, maar vooral mijzelf te kijk zet.
Mijzelf zet ik dus te kijk door mijn acties door naar splinters van een ander kijk, terwijl ik met een grote dikke balk voor mijn eigen ogen loop.


Mattheüs 7:5 

(Het Boek)
Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt.

God heeft ons ontworpen en gemaakt voor 1 doel, Zijn plan. Niet ons plan.
Om Gods plan ten uitvoer te brengen heeft Hij voor een ieder een persoonlijke plan ontworpen, die gebaseerd zijn op de talenten van die persoon.
God heeft jou ontworpen en gemaakt om uiteindelijk Zijn plan te kunnen voltooien met de talenten van een ieder.
We zijn dus allemaal even belangrijk. God heeft jouw talent nodig en het talent van je buurman, het talent van je vrouw, enz...... maar ook de talenten van de persoon die jij altijd uitlacht of haat. En ook de talenten van de persoon die jouw vernederd.

We kunnen bij elkaar wel een lach spiegel voor houden om om diens fouten te kunnen lachen of vernederen.
Maar we kunnen ook een gewone spiegel voor houden en daardoor die persoon te helpen.

Mattheüs 22:35-39 

(Het Boek)
35-36 Eén van hen, een godsdienstleraar, nam het woord. "Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?"

37 Jezus antwoordde: "Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand.

38 Dit gebod is het eerste en het belangrijkste

39 Het tweede, even belangrijke gebod is: 'Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.'

Als u om uzelf geeft, hou u dan ook van je medemens!

Respecteer de ander door met hem om te gaan, zoals je met jezelf omgaat of zoals je wilt dat andere met jouw omgaan.

Hou geen lach spiegel meer bij iemand voor, maar kies voor het gesprek met een normale spiegel.
Verneder de ander dus niet.

Gebruik jouw talent om de talent van de ander te vinden. Want we hebben elkaar nodig.
Elkaar nodig om uiteindelijk het plan van God te kunnen uit voeren en te volbrengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten