Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


vrijdag 15 maart 2013

Angst


Angst nadat iemand kwaad of boos op je is geworden omdat je iets gedaan heb wat niet van je verlangd of je heb niet gedaan wat van je verlangd word.

Ja hoe ga je daar mee om?
Angst beklemd namelijk.

Van Dale:
angst (demmeervoud: angsten) 1gevoel van beklemming, vrees, onveiligheid of onzekerheidin angst zittenhij stond duizend angsten uit

1 Johannes 4:18-2118 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Liefde laat dus geen ruimte voor angst, maar waarom zit het me dan in de weg?
Het gevoel van beklemming staat inderdaad liefde in de weg.

Maar waar ben ik dan eigenlijk bang voor?
Voor de gevolgen? Welke gevolgen? 
Er is geen enkele reden, maar dan ook geen enkele gegronde reden om angst in die situaties te tonen!
Laat je dan ook geen seconde verlammen door angst!

Romeinen 8:31

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Twijfel dus niet, laat de angst geen bezit van je nemen!
Hou dus op met zielig en angstig zijn, ga vooruit volg: Jezus!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten