Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 18 maart 2013

JaloersJakobus 3:16
6 Waar jaloezie en eigenbelang heersen, komt men tot wanorde en allerlei kwaad.

Van Dale:
ja·loers (bijvoeglijk naamwoord)  
1andermans geluk, bezit enz. benijdend; afgunstig

Jaloers, Iedereen is weleens jaloers, ook ik.
Jaloers komt bij mij regelmatig voor, meer vanuit "en ik dan?"

"En ik dan?" is een gevoel dat regelmatig bij mij opkomt. Waar komt dat dan uit voort?
Als je jaren lang het "zwarte schaap" bent geweest creeërt dat gevoel zich in je.
Je wilt ook goed gevonden worden. Je wilt dus hebben wat een ander heeft.
Dat kan van alles zijn materialistisch maar ook niet materialistische dingen.
  
Jaloers zijn is een gif. Het verspreidt zich langzaam maar zeker over je hele leven. Je geniet niet meer. Je raakt steeds meer onzeker. Je maakt je druk over wat anderen van je zullen denken. Je twijfelt of jij het wel waard bent om gelukkig te zijn.

Als je echt in je hart kijkt dan denk je eigenlijk: ik stel niet zo veel voor.
Jaloezie maakt je dus onzeker. Het is dus een soort drugs.
Jaloezie is dus verschrikkelijk.


Jakobus 3:16
6 Waar jaloezie en eigenbelang heersen, komt men tot wanorde en allerlei kwaad.

De Bijbel zegt dus duidelijk dat uit jaloezie allerlei kwaad voort komt.
Dus Jaloezie geeft dus niet wat je nodig heb, maar maakt je onzeker.
In de voetbal is een bekend gezegde: "Geluk dwing je af."
Door dichter bij God te zijn kan je dus i.p.v. jaloers en onzeker te worden "geluk afdwingen"
God geeft je namelijk het "geluk" dat God vind dat je nodig heb.
Het geluk van God maakt je dus niet meer onzeker.


Het echte geluk:
Mattheüs 5:1-12 (Bijbel in gewone taal)

Jezus vertelt over het echte geluk
1 Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem.  
2 Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei:
3 ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
4 Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
5 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
6 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
7 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
8 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
9 Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God worden genoemd.
10 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
11 Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Misschien schelden ze je uit of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je.
 12 Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’

Geluk volgens de Van Dale
ge·luk (het; o) 
1gunstige loop van omstandigheden; voorspoed: hij heeft altijd geluk boft altijd; van geluk mogen spreken veel geluk hebben
2aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt

Gunstig verloop van omstandigheden, voorkomt dat je het gevoel "En ik dan?" krijgt, dus een aangenaam gevoel waar God voor zorgt.
Door Gebed kan je dus Jaloezie aanpakken.
God maakt Uw ruwe weg (jaloers) glad, doordat U dit gevraagd had.
Zie:
Jakobus 1:2-8
2 Beste broeders, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen?
3 Wees dan maar blij; want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien.
4 Laat uw geduld dus toenemen en probeer niet de problemen te ontlopen. Als uw geduld volgroeid is, zult u alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben.
5 Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven; Hij zal het u niet kwalijk nemen.
6 Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt.
7 Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven,
8 als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden.

In plaats dus jaloers te worden kan je beter aan Jakobus 1:2-8 denken daar blijkt dat elk probleem door God opgelost wordt. Je heb dus niet nodig wat een ander heeft, God geeft je waar je om vraagt en wat je nodig hebt.

En denk aan de volgende spreuk uit : 1 Corinthiërs 13:13
13 Kortom, er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.
Met deze 3 woorden hoef je op niemand jaloers te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten