Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 4 maart 2013

Gedachten

Leven door de Geest 
Galaten 5:13
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
Verlangens..... Verlangens zijn gedachten, 
vaak gedachten die uiteindelijk een negatieve invloed hebben op je leven.
Mijn verlangens belemmeren vaak mijn leven, 
aangezien verlangens vaak je normale denken en handelen negatief beinvloeden.


Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

1 Petrus 5:8

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Jakobus 4:7

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.


Ik ben een typetje die zich aanpast aan z'n omgeving om er bij te horen.
Iets wat God duidelijk niet wil, God heeft ons gemaakt als mens met een eigen plan.
Ieder heeft dus een eigen plan; door niet naar de wereld te kijken maar naar Gods plan te zoeken, kom je in jouw werkelijke wereld.

Je eigen gedachten, bijv onzekere gedachten, kun je van Gods plan weerhouden. Onzekerheid en angst behoren niet tot Gods plan.
Als je je gedachten toegang geeft tot je leven krijg je het volgende:

Gedachten   Gedachte worden het woord
Woord         Woord worden daden
Daden         Daden worden gewoontes
Gewoontes  Gewoontes worden karakter
Karakter      Karakter wordt bestemming

Begin dus je gedachten aan te passen naar Gods woord, dan zal uiteindelijk je karakter vernieuwd worden,
waardoor je nieuwe karakter je een nieuwe bestemming geeft; 
Gods bestemming!

M.a.w. wees waakzaam op je gedachten en vervang je "slechte" gedachten door Gods gedachten.
Je gedachten zal altijd een probleem zijn, gedachten kan positief of negatief zijn, jij zelf kan de keuze maken deze gedachten te toetsen aan Gods woord. 


Maak de keuze en val de slechte gedachten aan; 

2 Corinthiër 10:4-5 (Het Boek)4 Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken.5 Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten