Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


donderdag 14 maart 2013

My Way or God's Way"My Way" Iedereen doet eigenlijk nagenoeg alles op zijn eigen manier, maar soms ook op de manier zoals een ander het wilt.
Maar het gaat hier eigenlijk op je eigen manier, je eigen keuze dus.
Je maakt dus zelf de keuze hoe en/of wat je gaat doen/zeggen/handelen. Je bent op die manier eigen baas "My Way".
Ik doe ook het liefst alles wat ik wil en op mijn eigen manier, mijn eigen keuze dus.
Hierdoor kom ik regelmatig in een conflict situatie terecht, vaak zag ik dat van te voren niet aankomen. Aangezien ik dacht goed te zaaien.
Het maken van de juiste keuzes
Als het enigszins kan, willen we direct de juiste keuzes maken. Kiezen op basis van angst leidt tot verkeerde keuzes. Om dit keuzepatroon te doorbreken, kijken we naar de manier waarop de Heere Jezus keuzes maakt. In Lucas 22 lezen we dat Hij in Getsemané voor de moeilijkste keuze staat, namelijk de keuze om volgens het plan van de Vader te sterven aan het kruis. Hij is zo angstig dat Zijn zweet als bloeddruppels op de grond valt.
Citaat: http://www.dehoop.org/17107/kiezen-en-de-bijbel.html

Hieruit blijkt dat mijn keuzes niet de juiste zijn, Jezus ging hierin ook niet zijn eigen weg.
Je manier van zaaien (keuzes maken) werkt niet zo goed, dan als je de keuze van het zaaien samen met de Heer doet.
God weet precies hoe je moet zaaien, zodat de oogst overvloedig zal zijn.

Hieronder een aantal bijbel teksten, waaruit blijkt dat u kunt kiezen voor je eigen keuze of voor de keuze van God.:

Keuze: Vergeven.
Matteüs 6:14-15
14 Want als u anderen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 15 Maar vergeeft u anderen niet, dan zal uw Vader uw fouten ook niet vergeven.’
Keuze: Geweten.
1 Johannes 3:21-24
21 Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken.
22 Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil.
23 God vraagt van ons dat wij in Zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen.
24 De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met Hem; en Hij blijft één met hen. Door de Geest, Die God ons heeft gegeven, weten wij dat Hij één met ons blijft.

Keuze: Je eigen weg (de wereldse weg) of God's weg
Romeinen 12:2
2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Keuze: Jezus kiezen:
Romeinen 5:1-5
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Hierboven blijkt dat als we voor Jezus kiezen je beschermd word door Gods genade en echt kunnen leven en bij keuzes ons afvragen: 

What Would Jesus Do?Geen opmerkingen:

Een reactie posten