Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


dinsdag 26 maart 2013

Luisteren naar de 'Waarheid'


Johannes 8:31-32

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Lucas 11:28

28 Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Jezus zegt hier als u luistert naar God's woord, U de echte waarheid hoort en U werkelijk leert luisteren.


Hoe leer ik luisteren?

Door de jeugd die ik had, ik werd beschouwd als doetje / watje, verder was ik klein en mager dus een gemakkelijke prooi, vooral in het voortgezet onderwijs, had ik het daarom moeilijk.
Ik vond het lastig die periode, ik voelde alleen en onbegrepen.

In die periode werd er niet naar mij geluisterd, ik hoorde er immers niet bij.
Ik leerde dan ook niet om goed te luisteren er werd immers ook niet naar mij geluisterd.

Toen ik volwassen werd en op me eigen ging wonen ging ik een nieuwe keuze maken.
Door mijn jeugdige ervaring dat ik dat het luisteren dwingend moet zijn, er werd immers niet naar mij geluisterd, nu zorgde ik er dus voor dat mensen luisterde.
Althans dat dacht ik.
Maar mensen luisteren pas als ze willen luisteren.
Nu 20 jaar later kom ik hier achter.

Ga je zelf wel naar andere luisteren, als anderen nooit naar jouw luisterde?
Dit is in mij systeem gekomen, helaas.
Nu blijk ik daar last van te hebben, maar niet alleen ik ook mij omgeving heeft last van mij keuze.

Iedereen luistert selectief.
Hun eigen waarheid bovenop gesteld, dit is bij de een meer dan bij een ander.
Maar is jouw waarheid wel de waarheid?
Maar naar welke waarheid luister je?
  • Jouw waarheid?
  • De waarheid van een ander?
  • Gedwongen luisteren naar de waarheid van een ander?
  • De waarheid van God's woord de Bijbel?
Elke Christen weet dat de Bijbel, de waarheid is. Maar gebruiken we die ook als de waarheid?
Vaak maken we gebruik van "onze waarheid" of "de waarheid van een ander."
In mijn geval is dit helaas nog vaak "mijn waarheid."

Iedere Christen die aan het groeien is, leert God's waarheid als de waarheid in te zien, en deze eigen te maken op je eigen snelheid.
We hebben immers snelle en langzame leerlingen en niemand is nu eenmaal hetzelfde.
Je moet immers "jouw" waarheid vervangen door God's waarheid en dat is niet eenvoudig.
Maar zoals het plaatje hierboven al aangeeft is God naast je Vader ook je vriend en iemand die je door en door kent en je volledig accepteert.
God kan je helpen, maar naar je Vader (God) moet je gaan (leren) luisteren om echt te kunnen luisteren.
En wat je nodig heb is God's woord de Bijbel.

God's woord kan mijn manier van luisteren dus vervangen naar "echt" luisteren.

M.a.w.: Hoe kan je iemand naar jouw laten luisteren, als je zelf niet luistert?
Er is maar 1 manier, luisteren naar de absolute waarheid, God's woord!
Alleen God's woord kan je bevrijden. 


Hieronder een mooie tekst over luisteren:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten