Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zaterdag 16 februari 2013

Gods bezit

Wat bezit / heb je eigenlijk?
  • Gezin
  • Een huis
  • Een auto
  • PC / TV etc.
  • Fiets
  • Huisdieren
  • Werk
  • En nog wat andere dingen
Ik ben een vader van 2 kinderen.
Een vader is de baas over zijn kinderen.
Alle speelgoed van zijn kinderen is dus eigenlijk van de vader, de kinderen mogen er mee spelen.

Zo is het ook in het leven.
Al mijn "speelgoed" is dus niet van mij, maar van mijn Vader, God onze lieve Heer!
Ik mag met mijn "speelgoed" spelen (beheren), maar ik moet er wel netjes en voorzichtig mee om gaan, zoals een kind met z'n speelgoed moet omgaan.Matteüs 24:46-50
 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.48 Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49 en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. 50 Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent.

1 Timoteüs 6:6-7
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten