Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 18 februari 2013

"Ik" Gedrag deel : 2

"Ik" gedrag komt ook uit een vorm van kennis, je gedrag ontstaat dus o.a. uit die kennis.
Maar is dat gedrag dan zo slecht?
Het is net zo als je het "wilt" zien. Kennis is niet slecht. Kennis maakt je zoals je nu bent, het is wat je in al die jaren op gebouwd heb.

Maar hoe ga je met die kennis om?
Veel kennis kan ook negatief werken in een conversatie of discussie.
Niet iedereen zit op jouw kennis te wachten.
Indien je niet goed luistert, of te snel reageert kan dit tot irritatie leiden.

Dus je heb te weinig "jij"gedrag. Wat is "jij"gedrag?
"jij"gedrag is inzicht hebben om een ander te begrijpen.
Wat is dan zo moeilijk om een ander te begrijpen?
Gebrek aan inzicht of het missen van bepaalde signalen kan leiden tot bijv communicatieve problemen.

Als je bepaalde signalen mist kan het zijn dat het lijkt of je niet goed luisterd, terwijl je niet beseft dat je een gedeelte niet gehoord of begrepen heb door die miscommunicatie.
--- lijn theorie.
--- lijn theorie: Iemand met Asperger kan bijv. in een conversatie/discussie goed praten, maar slechter luisteren.
Dus luisteren is de ------  terwijl praten een rechte lijn is.
De gestippelde lijn geeft dus onderbrekingen aan waardoor een gedeelte van de signalen gemist worden.

Hoe is dit te voorkomen? Het klinkt eenvoudig: Vragen stellen, vragen stellen en vragen stellen.

MatteĆ¼s 7:8

Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Belangrijk is wel dat op een positieve evt opbouwende manier vragen stelt, waardoor je dus gehoord gaat worden.Inzicht is te leren, missen van signalen is niet zo eenvoudig te leren. Met inzicht is het missen van signalen goed op te vangen.

En inzicht is te verkrijgen door ( in sport termen te praten) te trainen.
Trainen in vragen stellen, Trainen in kijken naar de reacties op jouw vragen, trainen in het luisteren naar antwoorden en hierop te reageren door evt nieuwe vragen te stellen.
listening
M.a.w. trainen om te begrijpen. Trainen om inzicht te krijgen.

Want let er wel op:
Galaten 6:7
Wat je zaait zul je oogsten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten