Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


donderdag 21 februari 2013

Je luistert niet! Deel:2


Je luister niet! Deel:2

Om te leren luisteren, heb je de Heilge Geest nodig om God te kunnen verstaan en te begrijpen.
Hieronder een mooi stukje van: real-life.nl

Hoe kun jij Gods stem verstaan?Soms hoor je anderen zeggen: 'God zei dit en dat tegen me'.
Dan denk jij misschien: ‘Wauw, die verstaat Gods stem….
God vindt hem of haar blijkbaar erg belangrijk!’

'Kon ik dat maar...' zucht je dan misschien.

Wel, dat kun jij ook. Je moet het alleen nog leren.
Want iedere christen kan Gods stem verstaan.

Wat je ervoor moet doen?

Luisteren….

God wil maar al te graag tegen jou praten.
Maar hij wacht totdat jij leert luisteren.

We zijn zo gewend om alleen maar te spreken TEGEN God
en we hebben niet geleerd dat God ook wel eens iets
tot ons wil zeggen.

Daarom is de eerste stap: leer LUISTEREN.

Neem tijd om bij God te zijn, zonder iets te zeggen.
Leer ontspannen bij God. Leer je hart openen voor hem.
Leer tijd apart te zetten om echt diep in de stilte
en rust te komen bij God.

Dan zal hij spreken. Reken maar.

Hoe hoor je de stem van God dan?

Meestal niet als een luide stem, zoals Samuel
toen hij midden in de nacht uit zijn bed werd geroepen…
Gods stem hoor je zelden met je oren.

Je hoort het in je gedachten. In je hart. In je geest.

Weet je, jij woont in een lichaam,
je bezit een ziel maar... je bent een GEEST.

Hoewel je een ziel en een lichaam hebt, ben je dat niet.
Je bent een geest.

En God?

Die is ook Geest.

Daarom praat God tegen jou op een geestelijke manier.
Dat wil zeggen: hij spreekt tot jouw geest.
Je kunt hem dus horen met de oren van je geest.

Oren van mijn geest?

Jawel. Jouw geest heeft net zo goed zintuigen als je lichaam.
Want als je uit je lichaam bent, kun je NOG STEEDS zien,
horen en voelen. Mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad,
waren even uit hun lichaam en ze konden ineens veel beter
horen, zien en voelen.

Jouw lichaam heeft lichamelijke zintuigen.
Maar ook je geest heeft geestelijke zintuigen.

Als God spreekt, luister je met de oren van je geest
en als God je iets toont, dan zie je dat met de ogen van je geest.

Ook echte wijsheid bezit je niet in je hersenen,
maar in het 'verstand' van je geest.
Daarom zegt de Bijbel dat enkel het persoonlijk kennen van God
iemand echt wijs maakt. Daarom ook zei Jezus:
'Ik heb je drie jaar lang onderwezen, maar pas
als de heilige Geest in jullie komt, zul je het begrijpen.
Hij zal jullie leiden in het echte kennen (door ervaring)
van de waarheid.'
(Johannes 14-17)

Echte kennis van God krijg je niet in je hersenen,
maar in je geest. Het wordt je gegeven
door de heilige Geest van God.

Dat is een enorm groot en zeer belangrijk verschil.

Er is een bekend christelijk liedje,
dat zegt: ‘open the eyes of my heart, Lord’.

Een bijbeltekst zegt:
”Ik bid dat God de ogen van je hart zal openen,
opdat je zal zien hoe groot zijn roeping is voor jou”
(naar Ef. 1:18)

God wil je leren je geestelijke zintuigen te gebruiken.

Wij, verstandelijke westerlingen, zijn geleerd om alles
vanuit onze hersenen te begrijpen. Als onze grijze hersencellen
het niet kunnen vatten, blijven we er ver vandaan.

God is echter geen stel hersencellen, noch is hij
een boek vol woorden. Hij is een GEEST
die tot ons wil spreken, in onze geest.

Hij gaf ons de Bijbel als het boek dat ons deze werkelijkheid leert
en dat ons aanmoedigt om ons hart te openen voor de God
die Geest is en die een relatie met ons wil.

Een persoonlijke, levende relatie.

De Bijbel is nooit bedoeld om TUSSEN JOU EN GOD
in te staan. Het is juist Gods aanmoediging
aan de mensheid om zich uit te strekken naar hemzelf,
als een echte persoon, die leeft en die dus kan spreken
en die ons echt wil leiden.

Hoe luister je met de oren van je geest?Neem eens een liedje in je hoofd en luister ernaar.

Je hoort het liedje, maar je hoort het niet
met je gewone oren. Je hoort het in je gedachten.

Zo ongeveer spreekt God ook.
Het is alsof je iets in je gedachten 'hoort'.
Een zachte stem. Een diepe indruk in je hart. Een innerlijk gevoel.
Zacht, liefdevol, soms duidelijk, soms heel stil.
Je hoort het niet met je fysieke oren, maar toch
is het een duidelijke gedachte, een duidelijk geluid,
een duidelijke betekenis.

Je hoort het gewoon. Heel eenvoudig.
Of je weet gewoon iets heel sterk.
Of je voelt als het ware een gedachte opborrelen uit je innerlijk.

Het komt heel spontaan, heel natuurlijk, heel rustig.
Als een bron die spontaan opborrelt.
Zo is de stem van God in jouw geest.

Stemmen die zich agressief opdringen, stemmen die je opjagen,
stemmen die je angst aanjagen, zijn nooit Gods stem.
Want God is liefde en hij spreekt vanuit liefde.
God is een vader, een vriend, een geliefde. Hij is ook een liefdevolle herder.
Hij hoeft niet te schreeuwen in je oren. Hij is zacht, lieflijk
en opbouwend.

Zelfs als hij je corrigeert, zal hij dat doen vanuit liefde
en met het verlangen om je meer in zijn liefde te brengen.

Liefde is het kenmerk van Gods stem.
Het is de meeste liefdevolle stem die er bestaat.

Onthou dat.

Hoe werken de ogen van je geest?Stel je een appelboom voor.

Je ziet de bladeren, de kleur van de appels...
Je ziet hem helemaal voor je!
Dat is jouw menselijk voorstellingsvermogen.
Je kunt iets 'zien' in je gedachten.

Als God je iets laat zien in je geest, lijkt het daar sterk op.
Je 'ziet' het met je innerlijke ogen, maar toch is het
niet zichtbaar voor je lichamelijke ogen.

Je ZIET het gewoon voor je. Simpel. God toont het je.

Sommigen hebben een gave van God gekregen
om heel vaak en snel zaken te 'zien' die God hen toont.
Bij anderen gebeurt het minder gemakkelijk.

Maar toch hebben we allemaal geestelijke ogen
en kunnen we dus geestelijk 'zien'.

Je mag God altijd vragen om je ogen meer te openen,
om je te leren te kijken met de ogen van je geest.
Gods Woord zegt dat je alles krijgt waarvoor je bidt,
dus als je dit oprecht en aanhoudend vraagt aan God,
zal hij je verbazen door wat hij je allemaal zal laten zien.

Als God je in je geest iets laat zien, maakt dat vaak
een diepe indruk op je. Want als God je iets toont,
dan geeft hij er vaak ook een betekenis bij.

Zo zag ik eens een beeld van een enorm groot licht.

Ik kreeg de gedachte in mijn hart 'Dit licht is God.
Jij staat buiten dat licht. Dat hoeft niet.
Je hoort in dat licht te staan. Wees niet bang
en kom maar volkomen in het licht van God.'
Op datzelfde ogenblik had ik ineens het gevoel
dat ik helemaal omgeven was door dat immense licht.

De les die God me hiermee leerde was:
'Jij bent NIET TE MIN om in het volle licht van God te staan.
God wil dat je jezelf niet van hem afzondert,
want hij vergeeft je fouten. Besef dat je middenin
het LICHT van God mag zijn.'

Kom dus gerust daar waar je hoort te leven:
in het volle licht van God.

Ik ontdekte door dit beeld en de gedachten die erop volgden
dat God me VOLKOMEN AANVAARDT EN OMGEEFT!

Dergelijke lessen vergeet je nooit.

Als jij zelf ook iets wilt zien van God,
sluit dan gewoon nu meteen je ogen en ontspan je.
Vraag aan Jezus Christus om je iets te tonen.
Dat kun je altijd doen. Renate en ik doen het vaak samen.
Dan vragen we God of hij ons iets wil tonen voor elkaar.

Je kunt ook altijd God vragen om je iets te tonen
als antwoord op een gebed of een nood.
Als je eerst je nood hebt bekendgemaakt bij God,
vraag hem dan gewoon om je iets te laten zien.
Plaats je hart en je gedachten eerst heel bewust
onder het gezag van Jezus Christus en ontspan je dan maar.


God zal je waarschijnlijk iets heel bijzonders laten zien.
Als je de betekenis ervan niet meteen snapt,
kun je altijd andere vurige christenen vragen om samen
aan God om uitleg te vragen.

God zal je verrassen. Reken maar!

Als jij het vraagt, zal God het tonen.

Doe het maar.

Op welke manieren spreekt God?God spreekt eigenlijk op elke mogelijke manier die hij
maar kan bedenken. Persoonlijk geloof ik heel sterk
dat God eigenlijk constant tot ons allemaal spreekt.
Hij houdt immers zoveel van ons, dat hij echt wil
dat we zoveel mogelijk in zijn plan zullen wandelen.

Vooral als je echt met God leeft, kun je er zeker van zijn
dat God voortdurend hard zijn best doet, om jou die dingen
duidelijk te maken die belangrijk voor je zijn.

Maar het is belangrijk dat je leert aandacht hebben
voor de stem van God. Dat je leert stil te zijn
en dat je echt een houding heb, je leven lang (!!!!!)
waarin je alsmaar zegt:

'Spreek Heer, ik luister'.

Naast God is er echter iemand anders, satan, de leugenaar,
de verwoester en de moordenaar, de grote vijand van God.
Hij is de meest listige bedrieger van alle wezens die er bestaan
en hij doet enorm zijn best om de kinderen van God
allerlei ANDERE stemmen in te fluisteren.
Stemmen die hen van de volmaakte waarheid van God afhouden.

Wat satan je influistert houdt je altijd van God weg.
Het heeft als gevolg dat je minder met God leeft
en dat je niet beseft hoeveel God van je houdt.

Het is belangrijk om te beseffen dat satan een werkelijkheid is
die een heel leger aan demonen op jou afstuurt
om je van Gods stem weg te houden.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je
elke dag van je leven bid: 'Vader, open mijn oren voor UW STEM.
Laat me verstaan wat U tot me wilt zeggen.
Leer me luisteren'.

Als je echt een relatie met God wilt, niet iets oppervlakkigs,
maar een werkelijke vriendschap met de almachtige,
dan MOET je dit heel dikwijls vragen:

'Open mijn hart voor U Heer, leer me UW stem herkennen,
toon me wat de stem is van de duivel, leer me onderscheid
maken tussen uw stem en de stem van de leugenaar.'

God wil echt heel graag dat we leven volgens wat hij ons zegt.
Hij wil ons vrij maken uit de leugens van satan,
die ons vasthouden in zelfmedelijden, in neerslachtigheid,
in bitterheid en boosheid, in verdriet en wanhoop,
in negativiteit en kritiek.

God stem brengt leven. Altijd. Puur leven.
Elke stem die dus jouw innerlijk leven stopzet
is NIET Gods stem. Want God is LEVEN.

God spreekt op veel verschillende manieren.
Als jij aandacht zult hebben voor Gods stem,
zul je merken dat hij elke mogelijke methode zal gebruiken
om tot je door te dringen.

Hieronder sommen we enkele manieren op hoe God tot je kan spreken:

1- Door zijn woord, de Bijbel


De Bijbel is Gods boek, waarin hij zichzelf aan jou laat zien.
Als je erin leest, leer je zo ontzettend veel
over hem en over jezelf! Het is zijn brief aan jou!
Het gaat allemaal over zijn relatie met jou en zijn liefde.

Als je de Bijbel leest, vraag dan altijd aan God om je te leiden
door zijn heilige Geest.
Want de Bijbel wordt pas echt
Gods stem voor jou als je net datgene leest
wat God op dat moment tegen je wil zeggen.

2- Door een hoorbare stem


Zoals Samuel, of zoals bij de doop van Jezus.
Het komt zeker nog altijd voor, maar niet dikwijls.

3- Door een ‘zachte, stille’ stem in je hart


Hier hebben we het al over gehad.
Je hoort die stem eigenlijk in je geest, ofwel je innerlijke mens.
In je gedachten hoor je drie stemmen: die van jezelf,
die van satan (die enkel leugens spreekt) en die van God.
Hoe meer je oefent, hoe beter je de stem van God
kunt onderscheiden. Dat is de enige manier:
proberen, oefenen en ervaring opdoen.
Je leert het naarmate je God langer volgt.

4- Door je geweten en intuitie


Je krijgt een gevoel van vrede of onvrede in je hart
als je iets doet. Hoe meer je naar God luistert,
hoe gevoeliger je geweten is. Vaak is het nodig
om actie te ondernemen, om erachter te komen
of je ergens vrede over hebt of niet.
Deze innerlijke vrede is in veel gevallen
een heel goede toetssteen.

Doe nooit iets waar je inwendig geen vrede over ervaart.
God woont in je innerlijk, dus hij zal je altijd bevestigen
of iets van hem is of niet, door zijn innerlijke vrede.

5- Door dromen, visioenen en beelden


Een droom krijg je terwijl je slaapt en je ziet in de Bijbel
vele voorbeelden van mensen waar God
op die manier tegen spreekt.
Zo’n droom kan een soort gelijkenis zijn, of beeldspraak.
En omdat het zo intens blijft hangen,
kun je het maar niet vergeten.
Begrijp je er niets van? Ga er dan eens
met andere christenen over praten.
Misschien hebben zij een idee wat God wil zeggen!
Of kun je samen naar God gaan luisteren.

Een visioen is net zoiets als een droom,
maar dan terwijl je wakker bent.
Je ziet een soort film voor je, en het kan heel levensecht zijn.
Ook dit zie je in de Bijbel. Ezechiel, Daniel
en Johannes kregen zulke visioenen.

Beelden tenslotte zijn plaatjes. God laat eenvoudigweg iets zien
en laat je de betekenis daarvan begrijpen.

6- Door profetie


Profetie is het doorgeven van de stem van God.
Het is een bijzondere gave van de heilige Geest,
waarvan de Bijbel zegt dat we er ons boven elke gave
naar moeten uitstrekken (1 Kor. 12-14).
God vindt profetie enorm belangrijk en hij slaat
profetische mensen zeer hoog aan in de Bijbel.

De gave van profetie is hoofdzakelijk bedoeld om anderen
te bemoedigen, op te bouwen en bij te sturen.
Deze gave is voor God zo belangrijk, omdat iedereen
het kan ontvangen en omdat het zo bemoedigend is,
als het zuiver en echt door Gods Geest functioneert.

Wel moet er met profetie voorzichtig omgesprongen worden,
want sommige mensen misbruiken het om anderen te manipuleren.
Toch is dat geen reden om niet te zoeken naar deze gave,
maar het is juist een reden om te streven naar de zuivere werking
van deze belangrijke gave van God.

Satan haat profetie meer dan wat ook, omdat het
de zuivere stem van God is.
Hij wil niet dat mensen
de zuivere stem van God horen. Alles mogen we horen,
maar niet de echte stem van God.

Christelijke woorden veranderen ons niet werkelijk naar Gods beeld.
Enkel de levende stem van God verandert mensen.
Daarom haat satan profetie.

Reden temeer voor ons als kinderen van God
om Gods opdracht in de Bijbel ernstig te nemen
en ons intens uit te strekken naar het spreken van
de zuivere, liefdevolle, genezende en bevrijdende stem
van de levende God en de goede Herder.

'Jaag de liefde na en richt u ook op de gaven van de Geest,
vooral op die van de profetie.'

(1 Kor. 14:1)

7- Door je aandacht ergens op te vestigen


Je kunt soms opeens ervaren dat je zonder enige reden
naar iets zit te kijken. Een object, een tekst of een persoon.
Dan gebeurt het vaak dat God je door die persoon,
die tekst of dat object heen iets wil zeggen.
Vraag dan gewoon: wat wilt u me zeggen Heer?

8- Door je iets in herinnering te brengen


Vaak als je ’s morgens op staat, spreekt God
heel duidelijk tegen je. Sommige mensen hebben
’s morgens liedjes in hun hoofd.
Dikwijls is het God die dat lied ingeeft, omdat de tekst
ervan een belangrijke boodschap voor je bevat.
Dat kan bemoedigend zijn, of het kan een instructie bevatten
van wat God wil dat je die dag gaat doen.

9- Via boeken die je leest, films die je ziet...


Zelfs via reclamefolders. God kan alles onder
je aandacht brengen om je iets duidelijk te maken.
God zal belangrijke zaken vaak meerdere malen herhalen
en hij zal je leiden naar plaatsen, naar situaties
waar je steeds weer hetzelfde zult horen.
Hou daar rekening mee, want God spreekt meer dan je denkt!

10 Via andere mensen


Als je echt met God leeft en jezelf elke dag bewust onder
Gods hoede plaatst, zal God ook via andere mensen tot je spreken.
Soms kan dat heel pijnlijk zijn, omdat God je dan
op een zwakte of een fout kan wijzen.
Maar de Bijbel zegt
dat het van levensgroot belang is om te luisteren
naar waarschuwingen van anderen.

Hoeveel christenen, zelfs christelijke leiders gaan niet vreselijk
de mist in, omdat ze te trots zijn om Gods stem te herkennen
bij andere mensen. Ze denken dat zij alleen Gods stem verstaan.
Maar God zegt heel duidelijk in zijn Woord dat we aandacht
moeten hebben voor wat hij ons doorheen anderen wil zeggen.

'Wie een waarschuwend woord niet telt,
zal de gevolgen moeten dragen,
wie eerbied heeft voor goede raad,
zal merken dat het loont'

(Spreuken 13:13)

11 Op talloze andere manieren...


God kan op nog zoveel meer manieren tot je spreken.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Het belangrijkste is, dat je de houding aanneemt
van een echte dienaar en geliefde van God en zegt:

SPREEK HEER, IK LUISTER!
Dat is het belangrijkste. Neem tijd om alleen te zijn.
Zonder jezelf af van de drukte van mensen.
Jezus deed dat ook voortdurend.
Hij wilde alleen zijn bij zijn hemelse Vader,
om te luisteren naar Gods stem.
Hij gaf ons zijn leven als perfect voorbeeld.

De heilige Geest kan pas echt tot je doordringen
als je tijd neemt om bij God te zijn.
Dan kan God met zijn liefde, zijn kracht en zijn goedheid
je innerlijk veranderen. Dan kun je tot rust komen.

Dan kan hij je zijn leven geven.
Dan zul je gevoeliger worden voor Gods stem.

TIP: schrijf het op!
Een goede tip is: neem een blad papier of een schrift
bij de hand en schrijf alle gedachten op
die je ingegeven krijgt terwijl je bij God bent.

Wees daar heel ontspannen in.

Want God spreekt vaker door je gedachten dan je denkt.
Als je je volkomen op Jezus Christus richt (echt op hem alleen)
en als je daarna spontaan begint te schrijven,
zul je merken dat je heel mooie woorden zult noteren.

Dat is vaak wat God je wil zeggen.

Want God is IN je.
Zijn Geest woont in je binnenste.

Als je dus je leven op God afstemt, als je je hart
op Jezus Christus richt en als je in volkomen ontspanning en rust
de spontane woordenstroom die opborrelt
vanuit je hart opschrijft, zal God spreken.

Ikzelf luister vaak op deze manier naar Gods stem
en het is buitengewoon bemoedigend.

Je bent Gods eigendom. God is in en bij je.
Daarom is het heel normaal dat je
de stem van God kunt verstaan.

Dus: neem papier en pen, richt je volledig
op Jezus Christus alleen en begin spontaan woorden op te schrijven.

Dat is een eenvoudige methode die je helpt
om de innerlijke stroom van Gods Geest te uiten.

Heel praktisch. Heel makkelijk. Heel spontaan.

SAMENVATTING:
hoe versta je Gods stem?Op elke mogelijke manier: In de Bijbel, in je hart
en gedachten (geest), via andere mensen, via situaties,
films, boeken, objecten, dromen, visioenen, beelden,
profetische woorden, herinneringen, liedjes,
teksten in je hoofd, vrede of onvrede, ...

Als jij het hem vraagt en als je TIJD (!!!) neemt
om bij hem te zijn, alleen, in de rust,
dan ZAL HIJ SPREKEN.

Hij zal je hart GEVOELIGER maken voor zijn stem
en hij zal je helpen om ONDERSCHEID te leren
tussen jouw stem, de stem van de duivel en de stem van God.

Als het niet lukt, geef het niet op. Vraag het
en je zult het krijgen. Krijg je niet meteen, blijf vragen.
Blijf bidden en smeken. Blijf ook oefenen.
Oefen jezelf in het ontspannen bij God.

Vergeet de tip niet:
Pak pen en papier. Richt je volkomen op Jezus Christus.
Wees ontspannen. Schrijf de spontane woordenstroom op...

En ... zelfs al hoor jij God niet altijd,
weet dat God jou altijd hoort!Bron: http://www.real-life.nl/rubrieken/godspreekt/stemverstaan.html

2 opmerkingen:

  1. Dank je wel! Je hebt een mooi blog. God kan inderdaad woorden in je herinnering terugbrengen. Ik merk dat, nu ik middenveertig ben, er steeds meer bijbelteksten terugkomen in mijn herinnering. Dat is zo mooi.

    BeantwoordenVerwijderen