Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 25 februari 2013

Markus 10:47-52

Markus 10:47-52

Het Boek (HTB)

47 Langs de weg zat een blinde bedelaar, Bartimeüs. Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazareth eraan kwam, begon hij te schreeuwen: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!"

48 "Houd je mond!" snauwden de mensen. Maar Bartimeüs trok er zich niets van aan en schreeuwde nog harder: "Zoon van David, heb toch medelijden met mij!"

49 Jezus bleef staan: "Roep hem eens hier", zei Hij. Zij riepen de blinde man. "Je boft", zeiden ze. "Kom, Hij roept je!"

50 De man gooide zijn jas neer, sprong op en liep naar Jezus toe.

51 "Wat kan Ik voor u doen?" vroeg Jezus. "Och, Here", antwoordde de blinde man, "ik wil zo graag kunnen zien!"

52 "Dat kan", zei Jezus. "Omdat u op Mij vertrouwt, bent u genezen." Op datzelfde moment kon de man weer zien. En hij ging met Jezus mee naar Jeruzalem.


Met daaronder wat ik er mee heb.

Blind
Jij bent soms als die blinde bedelaar. Goed, niet blind in de medische zin van het woord, dat is (hopelijk) waar. Maar misschien wel blind voor het verdriet van de ander. Blind voor de armoede van mensen om je heen of verder weg. Blind voor de genade die God jou gratis wil geven, blind voor de Liefde van Hem voor jou. Blind voor jouw bijdrage aan de slechte sfeer in de klas of in het gezin waarin je opgroeit. Misschien wel blind voor jouw roeping of beroepskeuze. Blind voor wat écht geluk kan geven. Blind voor … noem maar op. En daarmee is het verhaal van Bartimeüs direct ook jouw verhaal

Dit klopt, het zou zo mijn verhaal kunnen zijn, ik ben hier ook blind voor; ik hoef dus alleen op Jezus te vertrouwen zoals Bartimeus ook gedaan had.
Klinkt simpel, voor Bartimeus was dit ook simpel en voor mij?

Bedelaar
Een bedelaar bedelt. Vraagt om geld voor eten en kleding, het hoogst noodzakelijke om te overleven. En jij? Gelukkig hoef jij niet letterlijk bij de poort te zitten met een mandje, bedelend om eten. Maar hoe vaak bedel jij ook niet? Bijvoorbeeld om aandacht van je vrienden? Of om meer zakgeld? Of om liefde van degene op wie je verliefd bent? Of om op te vallen in de klas door je leraar te pesten? Of om bevestiging? Of om complimentjes?
En waarom doe je dat eigenlijk? Want dát je het doet, is menselijk. Heb je niet genoeg aan jezelf? Voel je je toch niet helemaal happy? Mis je iets?

Ja  ook hier, ik ben bijna verslaafd aan opvallen d.m.v. complimentjes, " luidruchtig" aanwezig zijn, bevestigingen. Whow wat een teksten.
Wat doet dit eigenlijk met me? Deze vorm van verslaving is dus echt slecht. Wat voor beeld geeft dit bij andere?
Jezus ziet mij nood. Iemand anders zal zich aan mij ergeren, dat is dus wat Jezus bij mij ziet en wat Hij bij mij wil voorkomen.
Jezus wil niet dat mensen zich ergeren aan je, aangezien ik/je de geliefde zoon ben (zoals Henri Nouwen dit zo mooi zei in een van zijn preken)

Echt zien
Jezus komt langs. Bartimeüs begint te roepen: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!" Zo blind als hij is, Bartimeüs ziet Jezus zoals Hij echt is! "Zoon van David" noemt hij Hem, waarmee hij verwijst naar het Oude Testament waar de Messias wordt aangekondigd, komende uit het geslacht van David. En daarmee wordt de bal keihard naar jou teruggespeeld! Hoe zie jij Jezus? Als een wonderdoener? Tovenaar? Timmermanszoon uit Nazareth? Zoon van de Vader? Zie jij wie Jezus écht is? Of ben jij ziende blind? Blind voor de werkelijkheid? Blind voor God? Of maak jij jezelf een eigen beeld van Hem? Een beeld dat jou wel goed uitkomt maar dat geen recht doet aan de werkelijkheid?

Ik denk dat we bijna allemaal blind zijn voor de werkelijkheid, ook ik dus, mooi om hier eens bij stil te staan en deze tekst eens op mij in laten werken..... Hoe zie ik Jezus?

Respect
En dan de 'slotact'. Jezus vraagt aan Bartimeüs wat hij wil. Klinkt als een rare vraag. Weet Jezus dat dan niet? Natuurlijk wel! Maar Bartimeüs is geen klein kind! Jezus heeft respect voor Bartimeüs en voor zijn vrije wil. Jezus is geen bevoogdende ander die wel weet wat goed is voor de zieke. Jezus heeft respect, vraagt en luistert. Hoe zou jij je voelen, als je ouders steeds voor jou de keuzes maken "omdat ze weten wat het beste voor je is, omdat ze weten wat jij wilt"? Ik denk niet dat je dat plezierig vindt. Je voelt je dan als een kind behandeld.
Eh…, hoe vaak behandel jij anderen als "kind" en doe je dingen wel of niet omdat je "wel weet wat die ander fijn vindt"? Hier zie je weer Jezus als voorbeeld. Als voorbeeld hoe jij met andere mensen hoort om te gaan. Met respect.


Deze tekst zou zomaar uit mijn leven kunnen komen, mijn dochter zegt bovenstaande in 1 zin: "Papa je luistert niet!" Deze tekst komt dus wel heel dicht bij.
Deze tekst is dus zeer belangrijk voor mij.
Ik zal deze nog eens neerzetten en wat higlighten:

Respect
En dan de 'slotact'. Jezus vraagt aan Bartimeüs wat hij wil. Klinkt als een rare vraag. Weet Jezus dat dan niet? Natuurlijk wel! Maar Bartimeüs is geen klein kind! Jezus heeft respect voor Bartimeüs en voor zijn vrije wil. Jezus is geen bevoogdende ander die wel weet wat goed is voor de zieke. Jezus heeft respect, vraagt en luistert. Hoe zou jij je voelen, als je ouders steeds voor jou de keuzes maken "omdat ze weten wat het beste voor je is, omdat ze weten wat jij wilt"? Ik denk niet dat je dat plezierig vindt. Je voelt je dan als een kind behandeld.
Eh…, hoe vaak behandel jij anderen als "kind" en doe je dingen wel of niet omdat je "wel weet wat die ander fijn vindt"? Hier zie je weer Jezus als voorbeeld. Als voorbeeld hoe jij met andere mensen hoort om te gaan. Met respect.


Hoe vaak behandel ik een ander als een kind? Te vaak denk ik toch wel, toch wel schrikbarend veel!
Hoe vaak luister ik echt? En dus met respect?
Die vraag moet ik mij eens goed stellen!!! Misschien moet ik eens een blog over maken, het zou een mooi onderwerp zijn.

Luisteren en kijken kan je dus ook met respect en volwassenheid! 
Ook naar een kind dien je met respect en "volwassenheid" te reageren. kinderen kunnen ook denken en weten vaak ook al wat ze wel en niet kunnen op basis van hun leeftijd.
Behandel elkaar dus naar waarde en respect, luister - en kijk dus met respect.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten