Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


maandag 18 februari 2013

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand….

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand…

…..iedereen denkt er namelijk genoeg van te hebben gekregen  

De oorsprong van deze uitspraak is dacht ik niet bekend.

De boodschap is er niet minder leerzaam om.

Over van alles en nog wat een hele besliste mening hebben. Als een heel stel "beste stuurlui" vanaf de wal vaststellen wat iemand die op een boot echt zijn best doet allemaal fout doet. Een tribune vol experts die er van overtuigd zijn te weten wat die 22 man daar op het voetbalveld allemaal anders moeten doen….. De rij van voorbeelden is bijna eindeloos aan te vullen.

De geschiedenis vertelt dat de moeder van Einstein elke keer als hij thuis kwam van school aan hem vroeg :"Welke vraag heb je vandaag gesteld ?" Zij begreep : leren en wijzer worden is je vragend opstellen.

Matteüs 7:8

Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Dit is helemaal in lijn met de wijsheid die samengevat wordt in het volgende Chinese spreekwoord: Wie vraagt gaat 5 minuten door voor een dwaas, maar wie niet vraagt blijft zijn leven lang een dwaas

En van Socrates, die beroemd werd vanwege zijn wijsheid is de uitspraak :"Ik weet dat ik niets weet".

Wat valt er elke dag, ons leven lang, veel te leren. Als we maar op het willen lerenzijn ingesteld.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten