Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


dinsdag 19 februari 2013

Je luistert niet! Deel:1

"Je luistert niet Papa!" Is een tekst die ik regelmatig hoor.
Dat is een tekst die ik van mijn dochter te horen krijgt wanneer ze door mij niet gehoord word.

Na wat gegoogled te hebben kwam ik op onderstaande tekst van "http://www.devriese.eu/Artikels/Je%20luistert%20niet.htm"
Heel herkenbaar!

Je luistert niet!

Jef & Herlinde De Vriese
Bijbellezing: 
Spreuken 12:18; 
18 Gedachteloos gepraat kan een mens diep kwetsen,
een wijs woord heelt wonden.

Spreuken 15:1, 13, 23,28;
1 Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
harde woorden wakkeren woede aan.
13 Een vrolijk hart doet het gezicht stralen,
verdriet maakt iemand neerslachtig.
23 Iemand is blij als hij de passende woorden vindt,
het juiste woord op het juiste moment is een weldaad.
28 Een rechtvaardige bezint zich op zijn antwoord,
de woorden van een slecht mens richten niets dan onheil aan.

Spreuken 18:2,13, 21.
2 Een dwaas stelt geen prijs op inzicht;
hij wil alleen maar zijn mening kwijt.
13 Wie antwoord geeft voordat hij geluisterd heeft, is een dwaas,
hij maakt zich belachelijk.
21 Woorden hebben macht over leven en dood;
wie graag spreekt, moet wel de gevolgen aanvaarden.


Overdenking: 
Je luistert niet! Jij hebt met je uitleg altijd gelijk, maar je weet niet wat ik voel! Jouw gevoelens staan een redelijk gesprek in de weg! Je begrijpt mij niet! – Allemaal zinnen die duidelijk maken dat we het gevoel hebben de ander niet meer te bereiken.
Temidden van ons gelijk en onze eigen visie op de dingen verliezen wij elkaar. Hoe hard we ook proberen, we zijn allemaal schuldig aan niet luisteren. Niet luisteren draagt bij tot veel misverstanden en tot zwakke huwelijken. Wanneer de ander luistert zonder te oordelen, voelen wij ons aanvaard, gerespecteerd en begrepen.
Praktische tips: 
1. Schenk de ander je onverdeelde aandacht. Probeer niet te denken aan hoe je zou kunnen reageren, kijk niet naar de TV, doe niet verder met de computer, leg de krant neer, etc. 

2. Leef je in in de leefwereld van de ander. Geef geen kritiek. Reageer niet meteen met advies te geven, tenzij dat wordt gevraagd, want ongewenst advies kan ook als kritiek overkomen. 

3. Luister naar de gevoelens van de ander, maar veroordeel ze niet. Hoe de ander zich voelt is heel belangrijk. Wimpel die gevoelens niet weg door te zeggen: "Zo mag je je niet voelen", "Je mag niet boos zijn", "Bezorgdheid is zonde". De eerste stap is altijd om te luisteren en er voor te zorgen dat de ander begrijpt dat je zelf begrijpt wat hij/zij voelt. Reageer met: "Als ik het goed begrijp dan voel jij je… Klopt dat?" 

4. Onderbreek de ander niet. Hou je mond. 

5. Probeer wat de ander zegt samen te vatten in een nood of een behoefte die hij/zij heeft. Zeg: "Als ik het goed begrijp dan zou indien de dingen anders zouden verlopen jij je meer gewaardeerd voelen; jij je zou beschermd voelen; etc."

6. Denk na over je taak als man (je vrouw voeden en koesteren) of als vrouw (je man volgzaam en respectvol ondersteunen). Hoe zou je die roeping het best kunnen uitdrukken door aan de behoefte van de ander tegemoet te komen. Maak vooraf de keuze aan elke behoefte van de ander tegemoet te komen, doch zonder te zondigen.
Bespreek op de sofa: Noem elk een punt wat je moeilijk vind om met de ander te bespreken. Spreek af dat jullie indien er gevoelens van boosheid, ontgoocheling, etc., opkomen jullie die niet tegen elkaar zullen gebruiken.
Kijk elkaar recht in de ogen. De eerste die aan de beurt is noemt zijn/haar verlangen en jullie volgen samen de strategie die in dit artikel wordt beschreven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten