Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zondag 17 februari 2013

Wie is mijn naaste?

Wie is mijn naaste? In de Bijbel wordt duidelijk uiteengezet wie je naaste is. Aan de hand van een verhaal, dat Jezus aan de mensen vertelde. Het is het verhaal van de Samaritaan, die barmhartig was ten opzichte van een gewonde man, die beroofd was en mishandeld.

De barmhartige Samaritaan

In Lukas 10 vers 26 - 37 staat een verhaal, dat Jezus vertelde aan een man, die Hem uitdaagde.

5 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Verantwoordelijk zijn voor de ander

Deze gelijkenis geeft me duidelijk aan, wat mijn verantwoordelijkheid is ten opzichte van de ander. De Samaritaan wist absoluut niet wie het was, die hij hielp. De Leviet en de priester liepen aan de overkant van de weg met een grote boog om de man heen. Terwijl je toch zou verwachten, dat zij de juiste personen waren om te helpen. Soms zijn de mensen van wie je hulp verwacht, degene die juist niet zullen helpen. En zijn het de mensen, van wie je het niet verwacht, juist de mensen die gaan helpen. Het lijkt wel of de drukste mensen altijd tijd vinden om te helpen. Je hoeft niet ver te zoeken om iemand te vinden, die hulp nodig heeft. De kans om iemand tegen te komen vind je op de weg van het leven. In dit verhaal word je opgeroepen om goed te doen aan alle mensen. Zelfs aan je vijanden.

Je handen uit je mouwen steken

De Samaritaan maakte letterlijk zijn handen vuil om een onbekende te helpen. Het is makkelijk om hulp te bieden als het je niets kost, geen geld of geen tijd.Als mens ben je geneigd te stoppen met hulp als het je wat gaat kosten. In dit verhaal gaat de Samaritaan zelfs zover, dat hij de herbergier geld geeft om de man nog een paar dagen te kunnen helpen, zodat hij zou opknappen.Dit is een voorbeeld, wat ik als christen wil navolgen. Dan is het zelfs niet erg als je teveel geeft.Uiteindelijk is alles wat ik heb geschenk van God en mag ik dat in Zijn dienst gebruiken. Jezus gaf zelfs Zijn leven voor mij. Heel Zijn leven stond in het teken van geven.

Talenten

Er is altijd wel een goed excuus te bedenken om de ander niet te helpen. Of je vind jezelf niet goed genoeg of je hebt geen zin of je denkt alleen aan jezelf. Maar God heeft iedereen talenten gegeven, die je kunt inzetten ten dienste van de ander. Je kunt ook teveel of te weinig hulp bieden. En je kunt ook in aanraking komen met mensen, die professionele hulp nodig hebben. In mijn leven als christen zal ik veel mensen tegenkomen, die niet weten wat Gods liefde is en die naar mijn leven zullen kijken. Ik hoop dan, dat ze zullen zien door mijn leven wie God is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten